Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.23

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.2, 1.2c, 1.5a
 2. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 9.1.11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.4.3

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet ruimtelijke ordening
   Artikelen 10.1, 10.3

  Verwijzingen naar Afdeling 3.4

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-07-2021)

   Opmerking

   - Geen opmerking -

   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-10-2010 Vervallen 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
   01-07-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 16-06-2008 Stb. 2008, 227
   Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227
   Naar boven