Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.19a
 2. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.5, 1.5a
 3. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 9.1.10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.3

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.3, 3.26, 3.28

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.1, 10.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-07-2008 Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 271 30218 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/135. In Stb. 2010/231 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2010.1)

Annuleren

Naar boven