Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.6a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 3.38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.1

 1. Tracéwet
  Artikel 4
 2. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.3, 3.26, 3.28
 3. Crisis- en herstelwet
  Bijlage I

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.1, 10.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-11-2014 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 03-10-2014 Stb. 2014, 358
01-10-2010 Nieuw 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)
Naar boven