Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.12

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit ruimtelijke ordening
  2. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 6.4

  1. Crisis- en herstelwet
    Artikel 2.15
  2. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
    Artikel 3
Terug naar begin van de pagina