Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 01-07-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.29

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.5, 1.5a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.5

 1. Tracéwet
  Artikel 4
 2. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 1.1.1
 3. Waterwet
  Artikel 5.4
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikel 2.16a
 5. Crisis- en herstelwet
  Bijlage I
 6. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.1, 10.3
Terug naar begin van de pagina