Besluit geluidhinder

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen BGH
Bgh
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0020445
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
 2. Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai
 3. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 4. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 2. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
  Artikel: 1
 3. Wijzigingsbesluit Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder (aanpassingen aan doelmatigheidscriterium)
  Artikelen: III, IV
Terug naar begin van de pagina