Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit van 20 oktober 2006, 20.10.2006, nr. OI/I/6086711, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Smart Mix ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Smart Mix ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Smart Mix ontvangen alle leden van de Adviescommissie Smart Mix jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een beoordelingstijd van 20 minuten per vooraanmelding en 1,5 uur per uitgewerkt programma voorstel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal van Ondernemen en Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina