Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling tot vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en daarop te vermelden aanduidingen, alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen (Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de verzekeringsplaten die het jaartal 2011 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2011’, alsmede een eventuele rand, worden uitgevoerd in de kleur blauw, en

  • c. het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2011’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, bovenaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Verzekeringsplaten die het jaartal 2010 dragen en voldoen aan artikel 1 van deze regeling, zoals dit artikel luidde vóór 1 januari 2011, behouden hun geldigheid tot en met 30 april 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 augustus 1996, nr. DGV/WJZ/V624091, houdende vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen, alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen (Stcrt. 1996, 162), wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzekeringsplaten niet-kentekenplichtige motorrijtuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina