Ontwerp Plan van Scholen 2007–2008–2009

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van Scholen 2007–2008–2009

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 65, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2006 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2007–2008–2009;

Te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Plan van Scholen 2007–2008–2009

[Vervallen per 01-08-2008]

Volgnr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/Scholengem.1

Plaats van

vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stich-

tings-

norm

Jaartal

Bijzonder-

heden

01

Gymnasium

Lyceum/havo/mavo

Veenendaal

Stichting voor christelijk VO op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omstreken

PC

460

2007

 

02

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

Passende huisvesting ontbreekt

03

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

Passende huisvesting ontbreekt

04

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

Passende huisvesting ontbreekt

05

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

vbo

Den Haag

Stichting Ibn Ghaldoun

Isl.

255

Passende huisvesting ontbreekt

06

Havo

Atheneum/havo/mavo

vbo

Den Haag

Stichting Ibn Ghaldoun

Isl.

270

Passende huisvesting ontbreekt

07

Mavo

Atheneum/havo/mavo

vbo

Den Haag

Stichting Ibn Ghaldoun

Isl.

195

Passende huisvesting ontbreekt

08

Vbo Administratie

Atheneum/havo/mavovbo

Den Haag

Stichting Ibn Ghaldoun

Isl

160

Passende huisvesting ontbreekt

09

Vbo Verzorging

Atheunum/havo/mavovbo

Den Haag

Stichting Ibn Ghaldoun

Isl

160

Passende huisvesting ontbreekt

10

Vbo grafische techniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Almere

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

OP

160

Passende huisvesting ontbreekt

11

Vbo consumptief

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Sneek

Stichting CVO Zuid-West Fryslân

PC

160

Passende huisvesting ontbreekt

  1. Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina