Instellingsbesluit baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut

[Regeling vervallen per 24-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 26-10-2006 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 17 oktober 2006, nr. FEZ-U-2697164, houdende instelling van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2013]

  • 1 Er wordt een baten-lastendienst ingesteld waarvan de naam komt te luiden: Nederlands Vaccin Instituut.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: instellingsbesluit baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina