Regeling tarieven CBR-examens 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 06-04-2014

Regeling tarieven CBR-examens 2007

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1.

Theorie-examens CBR

   

1.1

Klassikaal theorie-examen A/B/AM

30,80*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

4,85*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/AM

34,00*

1.4

Theorie-examen C/D

42,35

       

2.

Praktijkexamen

   

2.1

Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing)

42,70*

 

Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming)

99,65*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

72,90*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamens A

122,60*

2.4

Normaal praktijkexamen B

86,15*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B – fase I

72,95*

 

fase II

86,15*

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

95,35*

2.7

Normaal praktijkexamen E bij B

86,15*

2.8

Gefaseerd praktijkexamen E bij B – fase I

72,90*

 

fase II

86,15*

2.9

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

95,35*

2.10

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

14,85*

2.11

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

14,85*

2.12

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

14,85*

2.13

Praktijkexamen C

133,65

2.14

Nader onderzoek praktijkexamen C

133,65

2.15

Praktijkexamen E bij C

133,65

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

133,65

2.17

Praktijkexamen D

133,65

2.18

Nader onderzoek praktijkexamen D

133,65

2.19

Praktijkexamen E bij D

133,65

2.20

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

133,65

2.21

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

15,20

       

3.

Medische geschiktheid

   

3.1

Eigen Verklaring

19,55*

3.2

Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring

5,95*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 16 oktober 2006

De

Algemeen Directeur

van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

F.C.A. Meijer

Terug naar begin van de pagina