Besluit Erkenningsstop

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 31-12-2015

Besluit Erkenningsstop

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch,

Gezien:

Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);

Artikel 2, lid 2 en artikel 3, lid 1 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80 en Staatsblad 2004, nr. 200);

– De Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp van 24 maart 2006;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-01-2016]

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch stelt een stop in op het erkennen van nieuwe bewindvoerderorganisaties.

Ingevolge de ‘Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp’ van 24 maart 2006, heeft de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (de Raad) de mogelijkheid tot het instellen van een erkenningsstop indien er reeds voldoende bewindvoerderorganisaties actief zijn.

Uit de cijfers van de Raad blijkt dat op dit moment het gemiddeld aantal zaakpunten per bewindvoerder in het gehele land ver onder het als vuistregel gehanteerde maximum van 1250 punten (zie Update nummer 38, oktober 2005) ligt. Ook Recofa heeft aangegeven dat er op dit moment voldoende ruimte is in het bestaande aanbod van bewindvoerderorganisaties.

De Raad heeft derhalve besloten landelijk een erkenningsstop in te stellen. Dit houdt in dat de Raad erkenningsverzoeken vanaf heden niet meer in behandeling zal nemen. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt indien er bij het erkenningsverzoek een schriftelijke verklaring van de rechtbank wordt overgelegd waaruit blijkt dat de rechtbank de betreffende bewindvoerders op regelmatige basis zal benoemen.

Over het opheffen van de erkenningsstop, dan wel voor het gehele land, dan wel voor een bepaalde regio, zal worden gecorrespondeerd via de Staatscourant, de nieuwsbrief Update en de internetsite www.wsnp.rvr.org.

Dit besluit zal aangehaald worden als ‘Besluit Erkenningsstop’.

, 9 oktober 2006

De

Voorzitter

,

W.M.C. de Vrey-Vringer

De

Secretaris

,

H.P.H. van Griensven

Terug naar begin van de pagina