Wet geurhinder en veehouderij

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikel: 3.118
  2. Wet geurhinder en veehouderij
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
28-12-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 23-12-2009 Stb. 2009, 617
15-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 25-06-2009 Stb. 2009, 297
13-06-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197 Alg. 2
01-01-2007 Nieuwe-regeling 05-10-2006 Stb. 2006, 531 30453 12-12-2006 Stb. 2006, 671

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vierde lid, tweede volzin in plaats van het vierde lid, derde volzin.2)
Naar boven