Wet geurhinder en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling geurhinder en veehouderij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikelen: 1.1, 1.19
  2. Interimwet stad-en-milieubenadering
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 493 33078 12-11-2012 Stb. 2012, 571
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
13-06-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
01-01-2007 Nieuwe-regeling 05-10-2006 Stb. 2006, 531 30453 12-12-2006 Stb. 2006, 671

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven