Regeling Aanwijzing Diploma’s Financiële Dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 22-10-2006 t/m 31-12-2006

Regeling Aanwijzing Diploma’s Financiële Dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 72, derde lid, van het Besluit financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op de vakbekwaamheidsmodules, genoemd in de derde kolom van de bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Aanwijzing Diploma’s Financiële Dienstverlening.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam diploma

Naam instelling

Vakbekwaamheidsmodule

DSI Financieel Adviseur

DSI

basismodule, beleggen a

Master of Financial Planning

Erasmus Instituut voor Financiële Planning

basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a

Leergang Persoonlijke Financiële Planning

Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen

basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a

MA in Pensions and Life Assurance

Akkermans & Partners Cognitief

basismodule, levensverzekeringen

Persoonlijk Financieel Planner

Avant Hogeschool – Instituut Scire

basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen a, levensverzekeringen

Allround Financieel Adviseur

Elsevier Baard

basismodule, beleggen a

Financial Business Planner

Elsevier Baard

basismodule

Leergang Hypothecaire Planning

Fontys Hogescholen (i.s.m. Dukers & Baelemans)

Basismodule, consumptief krediet, hypothecair krediet, beleggen a, levensverzekeringen

Consumptieve Kredietverlening

NIBE

basismodule, consumptief krediet

Beleggen voor de Financieel Adviseur

NIBE-SVV

basismodule, beleggen a

Beleggingsadvisering

NIBE-SVV

basismodule, beleggen a

Effecten

NIBE/NIBE-SVV

basismodule, geleggen a

Effectenbedrijf

NIBE/NIBE-SVV

basismodule, beleggen a

Effecten Particulieren

NIBE/NIBE-SVV

basismodule, beleggen a

Assurantie A

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen

Assurantiebezorger A

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen

Assurantiebemiddeling A

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen

Assurantie B

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen

A Verklaring als bedoeld in artikel 4, achtste lid, tweede volzin, juncto artikel 4, negende lid, tweede volzin, Wabb

SER

basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen

B Verklaring als bedoeld in artikel 4, achtste lid, tweede volzin, juncto artikel 4, negende lid, tweede volzin, Wabb

SER

basismodule, levensverzekeringen, schadeverzekeringen

Verklaring van vakbekwaamheid voor gevolmachtigdenbedrijf als bedoeld in artikel 21, zevende lid, tweede volzin, Wabb

SER

basismodule, gevolmachtigd agent levensverzekeringen en schadeverzekeringen

Master of Financial Planning

Amsterdam Business School

basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a

Master of Financial Planning

TIAS Business School

basismodule, hypothecair krediet, consumptief krediet, levensverzekeringen, beleggen a

     

Combinaties diploma’s

   

Woningfinanciering 2

+

Assurantie B

NIBE-SVV

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Woningfinanciering 2

+

Erkend Assurantieagent B

NIBE-SVV

SEA/SEFD

basismodule, hypothecair krediet

Woningfinanciering 2

+

Assurantie A

NIBE-SVV

SEA//SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Woningfinanciering 2

+

Assurantiebemiddeling A

NIBE-SVV

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Woningfinanciering 2

+

Assurantiebezorger A

NIBE-SVV

SEA/SEFD

Basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Hypotheekadviseur

+

Erkend Assurantieagent B

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, hypothecair krediet

Hypotheekadviseur

+

Assurantie B

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Hypotheekadviseur

+

Assurantie A

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Hypotheekadviseur

+

Assurantiebemiddeling A

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Hypotheekadviseur

+

Assurantiebezorger A

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet

Assurantie A

+

Gevolmachtigd agent

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen

Assurantiebezorger A

+

Gevolmachtigd agent

SEA/SEFD

SEA/SEFD

basismodule, gevolmachtigd agent schadeverzekeringen en levensverzekeringen

Terug naar begin van de pagina