Besluit aanwijzing experiment Kiezen op Afstand

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 31-12-2009

Besluit aanwijzing experiment Kiezen op Afstand

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Tijdens de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2006 wordt een experiment als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand gehouden met stemmen met behulp van internet als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand voor de kiezers, bedoeld in artikel 29 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Bij het experiment, bedoeld in artikel 1, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen die door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn ingericht ten behoeve van het stemmen met behulp van internet.

  • 2 Er is één stembureau dat uitsluitend bestemd is voor het uitbrengen van stemmen met behulp van internet in het kader van het experiment, bedoeld in artikel 1. Dit stembureau wordt aangeduid als: internetstembureau.

  • 3 De mogelijkheid om te stemmen met behulp van internet wordt door de voorzitter van het internetstembureau geopend op zaterdag 18 november om zeven uur dertig ’s ochtends.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina