Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:54

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1.3

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:25b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-12-2012
samen met
24-06-2015
Stb. 2012, 679
samen met
Stb. 2015, 278
33273
samen met
34100
Alg. 1
01-01-2014 Vervallen 09-10-2013 Stb. 2013, 408 33575 11-12-2013 Stb. 2013, 552
01-01-2009 Wijziging 20-11-2008 Stb. 2008, 545 31468 18-12-2008 Stb. 2008, 582
01-01-2007 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 613 30672 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708 11-12-2006 Stb. 2006, 664

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/278.1)
Naar boven