Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:54b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:54ba

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1.3

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:25b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-10-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 463 35783 12-10-2021 Stb. 2021, 478
29-12-2020 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 04-12-2020 Stb. 2020, 510
01-01-2012 t/m 30-04-2011 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
30-12-2011 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 669 32787 22-12-2011 Stb. 2011, 669
Naar boven