Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:47a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1.3

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:25b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-06-2015 Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 184 34049 21-05-2015 Stb. 2015, 205
01-01-2012 t/m 30-04-2011 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
01-11-2007 Nieuw 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Naar boven