Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:24

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1.2

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:25b
 2. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-02-2019 Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60
26-11-2015 Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
12-06-2015 Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 184 34049 21-05-2015 Stb. 2015, 205
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
01-01-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 13-12-2012 Stb. 2012, 693
01-07-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
01-01-2007 Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Naar boven