Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:19

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

  1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
    Artikel 96
  2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
    Artikel XVIII
  3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35950
19-10-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 463 35783 12-10-2021 Stb. 2021, 478
03-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 512 34583 20-12-2017 Stb. 2017, 514
22-07-2013 Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013 Stb. 2013, 228
01-11-2007 Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
01-01-2007 Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Naar boven