Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:13b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

  1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
    Artikel 96
  2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
    Artikel XVIII
  3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-11-2021 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 518 35858 29-10-2021 Stb. 2021, 529
21-07-2019 Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244 Alg. 1
01-01-2015 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
22-07-2013 Nieuw 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013 Stb. 2013, 228

Opmerkingen

  1. Artikel Ia van Stb. 2019/190 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven