Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:13a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35950
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 27-11-2018 Stb. 2018, 486
11-08-2016 Wijziging 15-07-2016 Stb. 2016, 297 34455 15-07-2016 Stb. 2016, 297
22-07-2013 Nieuw 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229
33235
samen met
33589
12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229
Naar boven