Wet op het financieel toezicht

Geldend van 19-02-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:50a

Informatie geldend op 19-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
 2. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Hoofdstuk: 2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1.3

 1. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:25b
Terug naar begin van de pagina