Regeling basis- en variabele bedragen 2007 voor regionale brandweren en GHOR-besturen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 30-09-2010

Regeling basis- en variabele bedragen 2007 voor regionale brandweren en GHOR-besturen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-10-2010]

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), worden de volgende basis- en variabele bedragen voor 2007 voor de regionale brandweren en de GHOR-besturen vastgesteld.

Het basisbedrag per regionale brandweer bedraagt: € 437.739,27

Het basisbedrag per GHOR-bestuur bedraagt: € 581.171,05

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de regionale brandweren bedraagt: € 26.567.944,86

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de GHOR-besturen bedraagt:€ 8.253.001,89

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina