Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997

Geldend van 21-10-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument

Informatie geldend op 21-10-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina