Wijzigingsbesluit Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen (RandstadRail)

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 13-10-2006 t/m 30-11-2015

Besluit van 21 september 2006 tot wijziging van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen in verband met RandstadRail en enkele technische wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 mei 2006, nr. HDJZ/S§W/2006-744, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 27 en 33 van de Spoorwegwet 1875 en op artikel 4 van de Locaalspoor- en Tramwegwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2006, nr. W09.06.0168/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 september 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1435, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-12-2015]

[Red: Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel III

[Vervallen per 01-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 september 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de twaalfde oktober 2006

De Minister van Justitie ,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina