Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Horst aan de Maas

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 27-10-2006 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2006 nr. CFI/BPO-2006/139811 M, houdende vaststelling van afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Horst aan de Maas (Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Horst aan de Maas)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 155, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas worden de navolgende opheffingsnormen voor de gebiedsdelen vastgesteld.

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Horst aan de Maas

Griendtsveen

28

Overig Horst aan de Maas

74

Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2013.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Horst aan de Maas.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina