Besluit vaststelling subsidieplafonds Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing 2007

Geldend van 01-12-2006 t/m heden

Besluit vaststelling subsidieplafonds Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing voor 2007

Het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing,

Besluit:

Artikel 1. Regeling Programmering en Marketing Podia (Podiumregeling) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 12 van de Podiumregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, is voor het jaar 2007 vastgesteld op € 2.700.000,–. Indien het budget uitgeput dreigt te raken, wordt in de subsidieronde waarin verwacht wordt dat het subsidiebudget uitgeput raakt door de adviescommissie een prioriteitstelling in de te honoreren aanvragen gemaakt.

Artikel 2. Festivalregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 12 van de Festivalregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, is voor het jaar 2007 vastgesteld op € 1.100.000,–. Het maximumbedrag dat per festivalorganisatie kan worden aangevraagd is voor 2007 vastgesteld op € 40.000,–. Indien het budget uitgeput dreigt te raken, wordt in de subsidieronde waarin verwacht wordt dat het subsidiebudget uitgeput raakt door de adviescommissie een prioriteitstelling in de te honoreren aanvragen gemaakt.

Het

bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

, de

voorzitter

namens deze:
de

directeur

,

M. van Ginkel

Terug naar begin van de pagina