Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call

Geldend van 01-11-2006 t/m heden

Besluit van 18 september 2006, nr. O&I/I&D 6070574, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Creative Challenge Call

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Creative Challenge Call ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Creative Challenge Call ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Creative Challenge Call ontvangen alle leden van de Adviescommissie Creative Challenge Call een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van een uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

DG Ondernemen en Innovatie

,

C.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina