Besluit heroprichting Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Geldend van 29-11-2006 t/m heden

Besluit van 13 september 2006 tot heroprichting van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 5 september 2006, nr. C/2006029146, directie juridische zaken, sector wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland wordt heropgericht en maakt wederom deel uit van de Koninklijke landmacht.

Artikel 2

Het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, dat ingevolge het koninklijk besluit van 29 juli 1994 tot opheffing van 4 regimenten infanterie (Stb. 618) werd ingenomen, wordt wederom ter beschikking gesteld aan het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 september 2006. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 13 september 2006, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 14 september 2006.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 september 2006

Beatrix

De Minister van Defensie,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achtentwintigste november 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina