Besluit vaststelling maximumbedragen cichorei en suiker in de bedrijfstoeslagregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-11-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2006, nr. TRCJZ/2006/2840, houdende vaststelling maximumbedragen in het kader van de berekening van de componenten cichorei en suiker in de bedrijfstoeslagregeling

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 12a, eerste lid, 12b, eerste lid, en bijlage 4, onderdeel 1 en 3, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2010]

Het maximumbedrag, alsmede de onderverdeling daarvan over suiker en cichorei, als bedoeld in de onderdelen 1 en 3 van bovengenoemde bijlage bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, bedraagt:

  • a. voor het jaar 2006 € 41.473.000, waarvan € 1.176.399 voor cichorei en € 40.566.601 voor suiker;

  • b. voor het jaar 2007 € 54.272.000, waarvan € 1.529.037 voor cichorei en € 52.742.963 voor suiker;

  • c. voor het jaar 2008 € 66.803.000, waarvan € 1.883.018 voor cichorei en € 64.919.982 voor suiker;

  • d. voor het jaar 2009 en daarop volgende jaren telkens € 73.504.000, waarvan € 2.070.267 voor cichorei en € 71.433.733 voor suiker.

Den Haag, 13 september 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina