Wijzigingsregeling regelingen sector Politie (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie, 2005–2007)

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2007

Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2005–2007)

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2007]

Voor de toepassing van de Regeling salaris aspirant wordt ten aanzien van aspiranten die voor 1 januari 2002 zijn aangesteld als aspirant, met ingang van 1 juni 2005 uitgegaan van de volgende bedragen:

 • A. In artikel 1, eerste lid: € 1227,–.

 • B. Artikel 2

  • 1. Eerste lid: € 1428,–

  • 2. Tweede en derde lid: € 1528,–

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2007]

Voor de toepassing van de Regeling salaris aspirant wordt ten aanzien van aspiranten die voor 1 januari 2002 zijn aangesteld als aspirant, met ingang van 1 juni 2006 uitgegaan van de volgende bedragen:

 • A. In artikel 1, eerste lid: € 1252,–.

 • B. Artikel 2

  • 1. Eerste lid: € 1453,–

  • 2. Tweede en derde lid: € 1553,–

Artikel V

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 3 Het in het eerste lid of tweede lid genoemde bedrag wordt voor de ambtenaar met een andere betrekking dan een volledige betrekking naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel VI

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 3 Het in het eerste lid of tweede lid genoemde bedrag wordt voor de ambtenaar met een andere betrekking dan een volledige betrekking naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-07-2007]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling nachtdienstontheffing politie.]

Artikel X

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De artikelen VII, onderdeel A, en IX treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Artikel VII, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 3 Artikel VIII, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 maart 2005.

 • 4 De artikelen I, III en VIII, onderdeel D, treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juni 2005.

 • 5 De artikelen V en VIII, onderdelen B, C en E, treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2006.

 • 6 De artikelen II, IV en VIII, onderdeel F, treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 juni 2006.

 • 7 Artikel VI treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 • 8 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina