Besluit instelling Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

[Regeling vervallen per 10-10-2010.]
Geldend van 06-10-2006 t/m 09-10-2010

Besluit van 11 september 2006, houdende bepalingen tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2006, nr. 2006-0000271331, Constitutionele Zaken en Wetgeving

Gelet op artikel 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 10-10-2010]

Het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft tot taak:

  • a. Het ondersteunen van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van de Nederlandse Antillen respectievelijk in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk;

  • b. Het behandelen van consulaire aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in de Nederlandse Antillen, alsmede het verzorgen van het berichtenverkeer met het ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • c. Het onderhouden van contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, alsmede de ondersteuning van de Gouverneur met betrekking tot ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Gouverneur;

  • d. Het behandelen van aan de Gouverneur gerichte adressen en verzoekschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 10-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1998.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vijfde oktober 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina