Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën van 11 september 2006, nr. 294455, tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 september 2006

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina