Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2007 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon

27.000

Grens grote/kleine werkgever

675.000

Gemiddelde percentage

0,70%

Maximumpremie grote werkgevers

2,80%

Maximumpremie kleine werkgevers

2,10%

Minimumpremie kleine werkgevers

0,40%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

1,39%

Rekenpercentage

0,75%

Correctiefactor werkgeversrisico

0,50

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

 

1 jaar bekend

5,14

2 jaar bekend

2,52

3 jaar bekend

1,67

4 jaar bekend

1,25

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 6 september 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina