Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-11-2006 t/m heden

Besluit van 4 september 2006, houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2006, 2006-0000272053, Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 64 van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 30 november 2006 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2006.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 30 november 2006 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2006

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

,

J. P. Balkenende

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

,

A. Nicolaï

Uitgegeven de eenentwintigste september 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven