Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen [...] 1945 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geldend van 05-10-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 juni 2006 nr. arc-2006.02898/2);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 augustus 2006

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

directeur Informatiemanagement en Facilitaire Zaken

,

D.J. Langendoen

Terug naar begin van de pagina