Besluit vaststelling waarden KRW en KRE 2006

[Regeling vervallen per 23-01-2010.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 22-01-2010

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 augustus 2006, nr. WJZ 6053364, tot vaststelling van de waarden van KRW en KRE, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 voor het kalenderjaar 2006

Enig artikel

[Vervallen per 23-01-2010]

De waarden van KRW en KRE, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het kalenderjaar 2006 worden vastgesteld in de bij dit besluit behorende bijlage.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 augustus 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage

[Vervallen per 23-01-2010]

Tabel referentie emissiefactoren voor het kalenderjaar 2006

Bouwjaar

KRW: emissie kooldioxide referentie in kg/GJ-warmte

   
 

Stoom

Heet water

Warm water

Fornuizen

 

t>140°C

70<t<140°C

25<t<70°C

t>140°C

≤ 1996

61,33

58,57

56,40

63,41

1997

61,26

58,51

56,34

63,33

1998

61,19

58,45

56,28

63,26

1999

61,13

58,39

56,23

63,19

2000

61,06

58,33

56,17

63,12

2001

60,99

58,27

56,12

63,05

2002

60,93

58,21

56,09

62,98

2003

60,87

58,16

56,06

62,91

2004

60,81

58,11

56,03

62,85

2005

60,75

58,06

56,00

62,79

2006

60,70

58,02

55,98

62,73

Bouwjaar

KRE: emissie kooldioxide referentie in kg/MWh-elektriciteit

   
 

Hoogspanning

Middenspanning

Laagspanning

 

v ≥ 110 KV

0,4 < v < 110 KV

v ≤ 0,4 KV

≤ 1996

386,5

394,4

407,0

1997

382,8

390,7

403,2

1998

379,1

387,0

399,4

1999

375,1

382,8

395,0

2000

371,0

378,6

390,7

2001

366,3

373,9

385,8

2002

361,8

369,3

381,0

2003

358,0

365,4

377,0

2004

354,3

361,6

373,1

2005

2006

350,6

347,6

357,8

354,8

369,3

366,1

Terug naar begin van de pagina