Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, [...] en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

Geldend van 11-10-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 juli 2006, nr. arc-2006.03029/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

Projectdirecteur PWAA

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina