Besluit beheer DigiD

[Regeling vervallen per 01-11-2015.]
Geldend van 01-09-2006 t/m 31-10-2015

Besluit beheer DigiD

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2015]

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is belast met de zorg voor de instandhouding van de overheidstoegangsvoorziening DigiD, bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2006 en vervalt op een door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina