Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 31-08-2006 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 augustus 2006, nr. PO/ZO/2006/26935, houdende regels met betrekking tot de samenstelling van de Adviescommissie toelating en begeleiding en verlenging van de periode van haar werkzaamheden (Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006)

Artikel 2. Samenstelling

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Tot voorzitter, tevens lid van de commissie, wordt herbenoemd: mr. drs. M.G. Nicolaï, wonende te Zoetermeer.

  • 2 Tot leden van de commissie worden herbenoemd:

    • a. prof. dr. J.M.A. Hermanns, wonende te Woerden;

    • b. drs. J.D. Rensen, wonende te Delft;

    • c. dhr. P.A. Stobbelaar, wonende te Valkenswaard;

    • d. prof. mr. P.J.J. Zoontjens, wonende te Goirle.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina