Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-05-2009.]
Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 augustus 2006, nr. INDuit06-4175 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (achtenveertigste wijziging)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 14 Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.41 Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 augustus 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina