Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 03-08-2006.
Geldend van 03-08-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Afkorting Cv baow 2006
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Identificatienummer BWBR0020114
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 27, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Artikel 38, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • Artikel 44, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  • Artikel 36, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 03-08-2006

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
03-08-2006 Nieuwe-regeling 18-07-2006 Stcrt. 2006, 147 18-07-2006 Stcrt. 2006, 147
Naar boven