Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 03-08-2006.
Geldend van 03-08-2006 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 03-08-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-08-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-08-2006 Nieuwe-regeling 18-07-2006 Stcrt. 2006, 147 18-07-2006 Stcrt. 2006, 147
Naar boven