Besluit verlening mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba

[Regeling vervallen per 10-10-2010.]
Geldend van 26-07-2006 t/m 09-10-2010

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 juli 2006, nr. DJZ/BR/0716-2006, houdende verlening van mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en aan de Gouverneur van Aruba

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Soeverein Besluit van 1813;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-10-2010]

De Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van de Nederlandse Antillen en de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Aruba zijn namens de Minister van Buitenlandse Zaken bevoegd tot het nemen van besluiten inzake de verlening van visa voor de toegang tot Nederland (Schengenvisa).

Artikel 2

[Vervallen per 10-10-2010]

De in artikel 1 genoemde gemandateerden kunnen ondermandaat verlenen aan de onder hen ressorterende functionarissen. Dit ondermandaat geschiedt schriftelijk.

Artikel 3

[Vervallen per 10-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina