Wet marktordening gezondheidszorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 56a

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing inzake wijziging beschikbaarheidbijdrage coördinatie ROAZ en traumazorg en opleiden, trainen en oefenen bij rampen en crises in verband met de wijziging van het Besluit Beschikbaarheidbijdrage Wmg
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 10, 12
 5. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 22, 24
 6. Aanwijzing uitbreiding beschikbaarheidbijdrage acute zorg met de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing wijzigingen beschikbaarheidbijdrage academische zorg met betrekking tot wetenschap en compartimenten
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2024
  Artikelen: 1, 4
 10. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 2024–2043
  Artikelen: 3, 4
 11. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag
  Artikelen: 1, 4
 12. Beleidsregel kostprijsmodel zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 3
 13. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 14. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Artikelen: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, 1
 15. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 2
 16. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 17. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Bijlagen: 1, 2
 18. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 2
 19. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 20. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
  Tekst: tekst
 21. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3
  Tekst: tekst
 22. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 23. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020 – 2024
  Artikel: 4
 24. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 25. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXV
 26. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 27. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 35a, 45, 49c, 57, 59
 28. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.5

 1. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-01-2012 Nieuw 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
Naar boven