Wet marktordening gezondheidszorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 2. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 3. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
 4. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 5. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
 6. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 7. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 8. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024
 9. Regeling eerstelijnsverblijf
 10. Regeling experiment cosmetische mondzorg
 11. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 12. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
 13. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 14. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 15. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 16. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 17. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 18. Regeling ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
 19. Regeling Macrobeheers-model
 20. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 21. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 22. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
 24. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 25. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 26. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
 27. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
 28. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
 29. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 30. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
 31. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 32. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
 33. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
 34. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
 35. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
 36. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
 37. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
 38. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 39. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 40. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
 41. Regeling medisch-specialistische zorg
 42. Regeling mondzorg
 43. Regeling mondzorg
 44. Regeling mondzorg
 45. Regeling multidisciplinaire zorg
 46. Regeling paramedische zorg
 47. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 48. Regeling proeftuin kortdurende zorg
 49. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 50. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 51. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
 52. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 53. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 54. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 55. Regeling verpleging en verzorging
 56. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 57. Regeling Wet zorg en dwang
 58. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 2. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 3. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 4. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Tekst: tekst
 6. Regeling Wet zorg en dwang
  Tekst: tekst
 7. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 8. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 9. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
  Artikel: 4
 10. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 11. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 12. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 13. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 14. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikelen: tekst, 5.1
 15. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 16. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 17. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.4
 18. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 19. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 20. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 21. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 22. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 23. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 24. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 25. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 26. Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
  Bijlage: 3
 27. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 44, 66, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 2. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 5. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 6. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 9. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 10. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
Naar boven