Wet marktordening gezondheidszorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 2. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 6. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 1, 3
 8. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 9. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 10. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2023
  Tekst: tekst
 11. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 12. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 13. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 14. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 15. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 16. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 17. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 18. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 19. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 20. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 21. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 22. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 23. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 24. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 25. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 26. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
  Artikel: 1
 27. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 28. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 29. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlage: bijlage
 30. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 21, 25, 29, 31a, 72, 77, 78, 78a, 78d, 78e, 78f, 78g
 31. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
Aanhangig 36486
Aanhangig 34995
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-07-2021 Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
01-01-2021 Wijziging 09-07-2020 Stb. 2020, 275 35471 20-11-2020 Stb. 2020, 489 Alg. 3
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 95 34971 31-08-2020 Stb. 2020, 323
01-01-2020 Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
01-01-2019 Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
01-01-2018 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
01-08-2016 t/m 01-01-2016 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2016 Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93 Alg. 4
01-01-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592 Alg. 5
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. De tekst van onderdeel n is vastgesteld in Stb. 2020/181.3)
 4. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel g toe. 4)
 5. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.5)
Naar boven