Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 62

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
 2. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
 3. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 4. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 5. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 6. Regeling experiment cosmetische mondzorg
 7. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 8. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
 9. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
 10. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
 11. Regeling Instructie DBC-registratie
 12. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 13. Regeling Macrobeheers-model
 14. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 15. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 16. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 17. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
 18. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 19. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 20. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
 21. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
 22. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
 23. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
 24. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 25. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 26. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
 27. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
 28. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
 29. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
 30. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
 31. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
 32. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
 33. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
 34. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 35. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 36. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
 37. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
 38. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
 39. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
 40. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 41. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 42. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
 43. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartimenten 1 en 2
 44. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 2. Regeling Instructie DBC-registratie
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 3. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 4. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 5. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 6. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 7. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 8. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 9. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 10. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 11. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst: tekst
 12. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 13. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
  Tekst: tekst
 14. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
  Tekst: tekst
 15. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 16. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3
  Tekst: tekst
 17. Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 18. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 19. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 64, 68, 69, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven